Stomatološka komora FBiH

Tehnologija

HTML5, CSS3, jQuery

Klijent

Stomatološka komora FBiH

Opis

Komora je osnovana 20.06.2000. godine u Sarajevu, Rješenjem Kantonalnog Suda u Sarajevu, dana 08.03.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o stomatološkoj djelatnosti, uskladila je svoje poslovanje i promjenila naziv.

Turboservis B-H d.o.o.
Facebook Twitter Google+ Pinterest