IDF

Tehnologija

HTML5, CSS3, jQuery

Klijent

Fondacija za međunarodni razvoj, Sarajevo

Opis

Fondacija za međunarodni razvoj IDF je organizacija koja radi na razvoju društveno-ekonomskih, društveno-političkih, upravljačkih kao i razvoju procesa demokratizacije u regiji MENA. AID-MENA je prvobitno osnovana i registrovana u Kairu, Egipat 2006. godine, a zatim je registrirana u drugim zemljama u regiji MENA-e, uključujući i Hašemitsku Kraljevinu Jordan, kao regionalni ured, i u Libanu gdje je središte organizacije.

Unalijek
Facebook Twitter Google+ Pinterest