Adisa Tufo

Tehnologija

HTML5, CSS3, jQuery

Klijent

Adisa Tufo, Sarajevo

Opis

ADISA TUFO poduzetnica, menadžer, umjetnica, pčelarka.
Godinama i decenijama , bavi se umjetnošću, pisanjem i slikanjem. Aktivni je član Asocijacije Žena Stranke Demokratske Akcije Ilidža i član IO AŽ SDA Ilidža. Član je AŽ MO Butmir i član Asocijacije Fatma. Veoma je aktivna u iniciranju, kreiranju i organizovanju mnogih aktivnosti u okviru Asocijacije Žena, kako na nivou Općine, tako i na nivou Mjesnog Odbora Butmir.

Adisa Tufo
Facebook Twitter Google+ Pinterest